Nov 15, 2011: Panyu - Chimelong Xiangjiang Safari Zoo - dau928
7
93