Nov 15, 2011: Panyu - Chimelong Xiangjiang Safari Zoo - dau928
6
14
80